Solarium søger investor og rådgivning til at starter et nyt virksomhed op.

Kategori: Investering søges


Til investorerne

Den fremskridende globale opvarmning og en krig i midten af Europa gør os endnu en gang bevidst om at vi anvender fossile energikilder i et for stort omfang. Mange af disse energikilder stammer fra andre lande og gør os afhængige.
Vi ved allerede meget om anvendelse af nye og vedvarende energikilder.
Vind, vand og solenergi står praktisk set ubegrænset til rådighed.
Det drejer sig derfor om at anvende de energikilder vi råder over, meget bedre og i noget større omfang.

For Solarium ligger prioriteringerne klar, nemlig at komme succesrigt ud af energikrisen, gå forrest i forbindelse med klimaindsatsen og energieffektiviteten. Dette ved at fremme nye og kendte kilder til vækst og social samhørighed for at forny vores sociale markedsøkonomi, fremme folkets Europa med frihed og sikkerhed og åbne en ny æra for Danmark og et globalt Europa.

Det betyder at vi er nødt til at fremme anvendelse af naturlige ressourcer fx solarceller.

Det kan fx være stor lager af strøm, produceret af fotovoltaikanlæg i kombination med vindmøller. Det vil fremme vores uafhængighed af andre lande, eksport af energien til andre lande og stabilisere strømprisen i Danmark.

Solenergi er den nye olie!


Solarium har 4 primære mode.


1) bygningsintegreret solcelleanlæg
- offentlige bygninger
- landbrugshaller
- store industribygninger


2) vejbelysning
- skifte til autonome og intelligente vejlamper
- udstyre alle vejlamper med et solarpanel
- integrere batterier
- intelligent styresystem


3) stort lager
- gemme strøm i store lager
- udstyre lagrene med et batterimanagementsystem
- etablere en strøm cloud


4) innovation
- fremme nye teknologier
fx. batterier fremstillet af graphene,
anti-solarceller


Opgaverne er klar, væk fra fossile energikilder, hen til vedvarende, co2 neutral energi.
Solarium vil være en stor del af den omstilling og tilbyder hele pakkeløsninger. Det indeholder planlægning, koordination og iværksætning af grønne projekter.
Solarium driver energiomstilling ved at udvikle innovative kommercielle strukturer, der gøre energilagring tilgængelig for flere kunder og attraktiv for nye kategorier af investorer.


Med venlig hilsen
Solarium


Kontakt for mere information