Patentansøgt optimering til vaskerier

Kategori: Investering søges


Vi har udviklet og patensansøgt en sokkelløsning til vaskerier, herunder både professionelle, boligforeninger, virksomheder, hoteller, restauranter og tandlæger.

Samhandelskontrakt er på plads med LEASY Business og forhandlinger pågår pt. med Electrolux.

På én gang optimerer vi vaskerierne med følgende:

Potentielt fordobler vi pladsen til maskiner og dermed også vaskeriets indtjeningsmuligheder.
Service og rengøring kan gøres op til 70% mere effektivt, dermed sænker vi vaskeriernes driftsomkostninger.
Vi understøtter de markedsledende producenter på globalt plan.
Produktet kan også tilpasses til kundernes individuelle behov.

Potentialet er globalt og har ingen konkurrenter, ligeledes har vi patentansøgt løsningen internationalt.

Vi søger investor, som kan få produktet udover rampen. Investor skal kunne bidrage med kompetencer og netværk til ekspandering internationalt.

Vi er 2 aktionærer. Aktiemajoriteten ønskes samlet bibeholdt, hvorfor vi maksimalt afgiver 49%.


Kontakt for mere information