Investor søges til opstart af online e-læringsplatform

Kategori: Investering søges


Den teknologiske udvikling og COVID-19 har vist at der er grundlag for at ændre den måde, hvorpå vi tænker og lever - og dette gælder også inden for læring.

I dag er fleksibilitet og netadgang vigtige elementer og hvor står det, at man kun kan gennemføre en uddannelse ved at møde fysisk op på et læringssted. Mange studier er i realiteten et selvstudie og frem for at viden skal komme fra at kæmpe sig igennem tunge lærebøger på flere hundrede sider, så skal fokus og indlæring flyttes over til at være deltagerinddragende og læring sker ved at fremhæve de væsentligste principper for det enkelte læringsmål, som kan og skal være meget specifikt.

Ved at inddele læring i mindre emne-dele, så fanges den studerende interesse og denne interesse fremmer selvlæringen.

Læring opbygges som legoklodser med flere på hinanden værende læringsmål.

Såfremt den studerende ønsker personlig feed-back eller personlig hjælp til at knække koden på et specifikt emne/udfordring, så kan der bookes en session af 15 eller 30-min varighed på baggrund af den studerendes egen konkretisering af udfordringen, som forståelsesmæssigt hindrer at den studerende kommer videre med sin læring.

Ved at lave en e-læringsplat form kan man nå mennesker, som i dag afholder sig fra at få livslang læring alene fordi der er en fysisk afstandsbarriere, der også bunder i vedkommendes egen økonomiske situation.

Livslang læring er et grundlæggende princip i Danmark og skal udbredes således at viden inden for forskellige fagområdet bliver let tilgængelig. Hermed kan der ske en opklassificering af mange, som ellers ikke ville kunne nås eller af andre årsager er afskåret fra læring og opklassificering.

Konceptet kan bruges også til at fremme basale læse og regnekundskaber, som er mere udbredt i Danmark end man skulle tro inden for alle aldersklasser.


Kontakt for mere information