Garantistillelse på op til 10 millioner kroner for sunde virksomheder

Kategori: Investering tilbydes


Mange virksomheder bliver mødt med garantistillelser for at få kredit hos sine leverandører eller andre samarbejdspartnere. I mange tilfælde har virksomheden enten ikke den rigtige kreditscore eller tilstrækkelig lang historik, til at garantierne vurderes tilstrækkelige. Det kan være en frustrerende situation da det kan sætte en brat stop for virksomhedens vækst.

For at løse dette problem har vi udviklet et produkt hvor vi stiller vores økonomiske kapacitet til rådighed for små og mellemstore virksomheder der befinder sig i en situation, hvor de er mødt med krav om garantistillelse overfor sine vigtigste leverandører eller forretningsforbindelser.

Praktisk information:

- Garantien er tidsbegrænset til 12 måneder, men kan forlænges
- Garantipræmien koster typisk 2-8% af det garanterede beløb
- Garantistiller har over 200 mio kr. i egenkapital
- Garantiaftalen forudsætter en due diligence process hvor virksomheden skal stille finansiel og forretningsmæssig information til rådighed

Når du kontakter os må du gerne oplyse:

- Virksomhedens navn og CVR nummer
- Ønsket garantibeløb
- Hvem garantien skal stilles til
- Hvilken bagvedliggende sikkerhed der ligger for garantien
- Dit navn og kontaktoplysninger

Herefter vil vi vende tilbage hurtigst muligt.


Kontakt for mere information