Insulin gjennom huden uten nål: finansiering av første kontrollerte kliniske studie

Kategori: Investering søges


InsuLife AS har eksklusive globale rettigheter til en unik formulering som gjør at insulin absorberes når formuleringen påføres huden. Dermed unngås nålestikk i forbindelse med insulinbruk.
Insulinformuleringen er testet i prekliniske studier og har vist absorpsjon gjennom huden og doseavhengig senking av blodsukker.

Insulinmakedet er enormt og vokser raskt. Mer enn 150 millioner mennesker globalt trenger insulin hver dag.

Insulin uten nålestikk er en "compelling value proposition". Vår go-to-market-strategi er lisensiering til et globalt insulinselskap.

InsuLife har kompetent management med lang erfaring fra legemiddelbransjen, samt et solid styre med internasjonal businesserfaring.

Vi har allerede en avtale med et av de store globale insulinselskapene som innebærer at vi får gratis insulin til kliniske studier mot at selskapet får en periode med eksklusiv rett til å forhandle en kommersiell avtale når resultatene fra første kliniske studie foreligger.


Kontakt for mere information