Køb nu, betal senere senere senere for virksomheder (B2B)

Kategori: Investering tilbydes


Handler din virksomhed med fysiske varer?

Vil du have lettere ved at skalere din forretning?

Treyd er en hurtigvoksende køb-nu-betal-senere service, for dig der handler med fysiske varer.
Treyd betaler dine leverandører for dig med det samme og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter én, to, tre eller fire måneder.

Med Treyd kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning.

Det er helt gratis at være kunde hos Treyd
og du betaler intet for at have en kredit.


Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på treyd.io eller skriv direkte til Nikolaj på [email protected]


Kontakt for mere information