Vilkår og betingelser

Disse betingelser er gældende ved brug af Dealhub.dk

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af www.Dealhub.dk (herefter ”Dealhub”) privat ejet af Magnus Kjøller bosat i Dubai, UAE. Hvis du ikke kan anerkende disse betingelser, skal du forlade siden.

Dealhub er en portal der sætter dealmakers i forbindelse med hinanden igennem en online annonce platform.

Personoplysninger (Privacy Policy)
Dealhub indsamler informationer om alle besøgende på hjemmesiden. Indsamlingen af information sker under overholdelse af gældende lovgivning. Indsamlingen sker via cookies, der bl.a. registrerer dit besøgs varighed, og hvad du kigger på. Alle informationerne, på nær de oplysninger du indtaster og deler med andre brugere, er helt anonyme, og samles sammen med informationerne fra andre besøgende. Vi får således en samlet statistik over besøg, der ikke kan spores til dig personligt.

Ansvarsfraskrivelse
Dealhub stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. Dealhub har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på portalen offentliggjorte informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af portalen, herunder tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på Dealhub, sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Dealhub kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen.

Dealhub fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har handlet i tillid til råd eller vejledning fra andre brugere af Dealhub.

Dealhub vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette ulovligt indhold på Dealhub. Dealhub påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse. Dealhub forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på Dealhub og kan begrænse eller afbryde adgangen til Dealhub til enhver tid, uden at dette kan medføre nogen form for ansvar for Dealhub.

Links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Ved linking til tredjemands sider har Dealhub intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Cookies
Dealhub bruger cookies i forsøget på at lave portalen så god som overhovedet mulig, for vores brugere. Til formålet benytter vi bl.a. Google Analytics. Alle data der spores er helt anonyme og kan ikke spres tilbage til dig som person.

Rettigheder til hjemmesiden

Når brugeren skriver kommentarer, uploader materiale eller på anden måde lægger indhold ind på Dealhub, så giver brugeren Dealhub en tidsubegrænset og non-eksklusiv ret til at bruge indholdet på alle medier.

Brugere må under ingen omstændigheder kopiere eller på anden måde offentliggøre andre folks beskyttede værker eller information på Dealhub.

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til Dealhub tilhører Dealhub. Tekst, varemærker, billeder og logoer, der vises på Dealhub, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Dealhub.

Alt indhold på Dealhub, herunder artikler, tekster og billeder er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og må kun benyttes efter forudgående skriftlig tilladelse fra Dealhub

Reklamer og affiliate
Der kan blive vist reklamer på Dealhub,dk, der kan generere indtægter i tilfælde af at brugeren klikker på annoncer eller bliver henvist til andre hjemmesider. De indtægter gør at hjemmesiden og sidens indhold kan stilles til rådighed for alle brugere.